Internetová stránka www.themindtemple.com (dále jen „stránka“) je provozována především s účelem inspirace čtenářů v oblasti myšlení a osobního rozvoje. Nejedná se o profesionální poradenství, lékařské ani psychologické rady.

Za vše, co se čtenář rozhodne z článků použít a aplikovat, nese čtenář plnou zodpovědnost a činí tak plně z vlastní svobodné vůle a dobrovolně. Stránka www.themindtemple.com i její autoři se zříkají veškeré odpovědnosti za způsob, jakým čtenář s poskytnutými informacemi naloží.

Stejně tak nejsou stránka www.themindtemple.com ani její autoři zodpovědní za zboží a služby třetích stran, které jsou na této stránce propagovány.