jak jít v životě dál

Každý z nás nosí v hlavě bezpočet programů, které ovlivňují, jak budeme na situace v životě reagovat a jaký z nich budeme mít pocit. Některé tyto programy slouží k našemu prospěchu, ovšem některé nám značným způsobem škodí. V dnešní dlouhém a výživném článku 🙂 se dozvíš, jak jít v životě dál a konečně nechat tyto negativní programy minulosti.

Už od dětství si do hlavy programujeme vzorce interpretování situací, našeho chování a cítění. Tvoje programy ovlivní například to, jak se zachováš, pokud tě tvůj šéf seřve před celou firmou. Tvoje programy ovlivní však také to, jakou práci si vlastně v první řadě vybereš, jak moc v ní budeš úspěšný a spokojený. Ovlivňují také tvůj partnerský život, finanční situaci, zdraví, a vlastně všechno, co je součástí tvého života.

Jen mizivé procento lidí si je těchto svých programů vědomo a umí s nimi pracovat. Zbytek světa je zcela podvědomě řízen veškerými programy, které si během dětství a dospívání „nainstalovali“ do hlavy. Negativní programy jsou důvodem naší nespokojenosti, špatných rozhodnutí, hádek, a obecně všech špatných pocitů, které během každodenního života zažíváme.

Dnes se konečně dozvíš, jak jít v životě dál a co všechno pro to musíš udělat.


Typy myšlenek

V článku Negativní programy: viry ve tvé mysli, ses měl možnost dočíst, že žádná myšlenka sama o sobě ještě není programem. Záleží na tom, jaké asociace máš k této myšlence vytvořené, zda se ti k ní vážou příjemné, nepříjemné či žádné pocity.

Myšlenky, které v nás nevyvolávají žádné emoce, jsou neutrální myšlenky, a v našem životě nijak nepůsobí. Nemá proto smysl se těmito myšlenkami zabývat.

Myšlenky, které v nás vyvolávají příjemné pocity, jsou myšlenky pozitivní, a takových se samozřejmě zbavovat nebudeme. 🙂

Pouze myšlenky, které v nás vyvolávají nepříjemné pocity, tedy myšlenky negativní, vnáší do našeho života chaos a utrpení. Po zbytek článku se proto budeme zabývat právě těmito myšlenkami.

Jak se zbavit negativních myšlenek

V minulém článku jsme definovali negativní program jako následující proces:

Situace – myšlenka – asociace – nepříjemný pocity

Jsou tedy dvě úrovně, na které mohu se svými myšlenkami pracovat:

 1. úplné odstranění myšlenky: změním, jakou myšlenkou danou situaci interpretuji – tedy jak danou situaci vyhodnotím
 2. myšlenku ponechám, ale přeruším její napojení na nepříjemný pocit: změna asociace myšlenky

1. Odstranění myšlenky

Odstranit myšlenku je možné pozitivním myšlením a afirmacemi.

1a. Pozitivní myšlení

První možností, jak jít v životě dál je se vědomě snažit na všechno dívat z takového úhlu pohledu, který ve mně vyvolává příjemné, a nikoliv nepříjemné pocity.

Podstatou je identifikovat svoje stávající myšlenky v dané situaci a následně se je snažit změnit. Celý proces probíhá v následujících 4 krocích:

 1. Uvědomím si, že je mi situace nepříjemná a zažívám nepříjemné pocity
 2. Uvědomím si, jaké myšlenky mi v této situace „prolétly“ hlavou a vyvolaly ve mně nepříjemné pocity
 3. Rozhodnu se tuto myšlenku změnit a najdu alternativní myšlenku, kterou bych rád přijal do svého názorového systému
 4. Aplikace nové myšlenky
Praktický příklad:

Jsem na firemním večírku, hladina alkoholu stoupá a najednou si všimnu, že si ze mě kolega utahuje. Hlouček lidí se směje jeho vtipům a mně se tváře zbarvují do červena. Cítím vztek, ponížení a stud. Otáčím se na podpatku a utíkám do bezpečí místních toalet. Anebo si to nenechám líbit, namířím si to přímo k posměváčkovi a jednu mu vrazím. Na mě si nikdo dovolovat nebude!

Ani jedna z možností není zrovna ideálním řešením situace, a navíc z toho, jak situaci vnímám, zažívám opravdu hrozné pocity.

A takto změníš své myšlení:
 1. Uvědomím si, že je mi situace nepříjemná – to zase tolik práce nedá. 🙂 Uvědomím si taky, že se mi v tuto chvíli probudila některá z mých negací. Kdykoliv nám něco ve světě a životě „vadí“, jedná se o negaci. Rozhodnu se, že nebudu pod sílou negace dělat ukvapené závěry.
 2. Uvědomím si, jaké myšlenky mi v tuto chvíli vyvolali nepříjemné emoce- „posmívá se mi“, „je na mě zlý“, „jsem jim pro smích“, „nerespektují mě“, „připadám si hloupě“, „stydím se za sebe“, „nemají mě rádi“ … atd.
 3. Pochopím, že tyto myšlenky pracují proti mně a že o ně nestojím. Hledám jiné vysvětlení situace, které pro mě nepředstavuje nepříjemné pocity. Například „kolega přebral a snaží se zapůsobit. Nejedná se o nic osobního.“ Nebo „snaží se ukázat, že je lepší, než já. Kompenzuje si svoje mindráky, nebudu si to brát osobně.“ Nebo „posmívá se mi, protože na mě ve skutečnosti žárlí a neumí se se svými pocity jinak vypořádat.“ Anebo: „snaží se zaujmout a má jen špatný smysl pro humor.
 4. Aplikuji novou myšlenku. Výsledek je, že se uklidním a kolegovo jednání mi přestane vadit. Chápu, že se nejedná o urážku mojí osoby, ve skutečnosti jeho chování vypovídá více o něm, než o mně. V takovou chvíli jsem schopen vidět, zda zkrátka jen obyčejně odejdu a nechám celou situaci odeznít, nebo se dokonce k vtipkování přidám a udělám si sám ze sebe také legraci.

Smyslem pozitivního myšlení je naučit se vnímat sklenici jako poloplnou, namísto poloprázdou. Situace je totiž na první pohled stejná, ale odlišné vnímání situace ve mně vyvolává jiné pocity.

Významnou pomůckou jsou i tzv. afirmace.

1b. Afirmace

Jedná se způsobem práce s vlastní myslí, kdy opakuji výrok, který chci do svého myšlenkového systému aplikovat.

V některých případech se může podařit negativní myšlenku „přebít“ pozitivní myšlenkou. Principem metody je otočit to, čemu v danou chvíli věřím.

Pokud věřím, že jsem chudý, budu si opakovat, že „jsem bohatý“. Zpravidla ze začátku náš mozek nesouhlasí a oponuje mi- „Kdepak, já jsem chudý. To, co říkáš, je lež a nesmysl, já bohatý nejsem.Je potřeba vytrvat a myšlenku si každý den opakovat. Po nějakém čase by se měl mozek přestat bránit a tuto myšlenkou přijmout.

Nejlepší je tuto novou myšlenku potvrdit nejen tím, že opakuji danou afirmaci, ale také změnou celkového chování a myšlení.

Neodporuj sám sobě

Pokud zůstaneme u příkladu, že si opakuji afirmaci „jsem bohatý,“ je potřeba se tak také začít chovat a myslet. Pokud si budeš každé ráno dvě minuty opakovat „jsem bohatý“ a následujících 23 hodin a 58 minut po zbytek dne budeš myslet jako chudý člověk, ničeho tím nedocílíš.

Představ si, že máš tolik peněz, kolik jsi vždycky chtěl, a přemýšlej, jak by ses choval. Co by bylo ve tvém životě jinak? Kdybys měl drahé auto, staral by ses o něho líp? Umýval bys ho třeba dokonce ručně? Nebo by ses líp choval ke svým drahým botám, každou neděli si je umýval? Cítil by ses špatně pokaždé, když musíš platit nebo bys měl radost z toho, že si to můžeš dovolit?

Pokud uvidíš, že jdeš kolem vitríny a říkáš si „na tohle nemám,“ odporuješ tím sám sobě. Sleduj svoje myšlenky, a otáčej všechno, co neodpovídá myšlenkám bohatého člověka. Na tohle nemám – na tohle mám! Musím šetřit – nemusím šetřit! Mám málo peněz – mám víc, než dost peněz! Atp.

Zároveň je jasné, že v tuto chvíli nezačneš utrácet všechny peníze, co máš. 🙂 Jde především o to, jak se cítíš a jak sám k sobě mluvíš. I pokud nakupuješ ve slevách, neříkej si „nakupuji ve slevách, protože jsem chudý a nemůžu si to dovolit,“ kdepak. Raduj se z toho, že děláš výhodný obchod, protože ti to tak dobře jde s penězi!

2. Odstranění emoce

Myšlenka sama o sobě není škodlivá, nemusíme se proto zbavovat myšlenky jako takové. Problém nastává až v té fázi, kdy se k této myšlence asociativně vybaví nepříjemný pocit. Cílem této metody je tedy zničit tuto asociaci a myšlence negativní náboj z myšlenky odebrat.

Pokud z negativní myšlenky odebereme negativní náboj, stane se z ní myšlenka neutrální. Ta na nás již nebude mít žádný vliv– nebude nám při dané myšlence přinášet nepříjemné pocit a tím zkreslovat vnímání celé situace.

Jak z myšlenky negativní udělat myšlenku neutrální?

Smíření a přijetí

Další možností, jak jít v životě konečně dál je naučit se, jak myšlenku přijmout. Jak se s ní přestat vnitřně prát, a tím se z ní negativní emoce uvolní. Pokud ti například vadí, že nejsi chytrý/jsi tlustý/někdo druhý je lepší/nemáš to, co chceš/doplň si to svoje, v principu jde o to, aby ses s touto myšlenkou smířil, že to tak je. Jakmile se s tím smíříš, energie se této myšlenky uvolní, a najednou ti to přestane vadit.

Vím, jak zvláštně to zní, a kdybych neměla s touto metodou velké osobní zkušenosti, těžko bych tomu sama věřila. Ale pokud člověk zná ty správné metody, jak myšlenku přijmout, dokáže přijmout opravdu cokoliv.

Dokonce i takové myšlenky, které lidé obecně považují za opravdu hrozné a bolestivé– myšlenky jako „nechci umřít“, „jsem k ničemu“, „nikdo mě nemá rád“, „jsem tlustý a hnusný, nikde se nikomu nebudu líbit“, „nikdy nic nedokážu“, „otec je agresivní debil a chlastá“, „lidi jsou sobecký hovada“, cokoliv tě napadne.

Prvním krokem k tomu, jak se smířit s danou situací je mít správně nastavený záměr, o čemž bude řeč příště.

Negativní pocit je tedy možné z myšlenky uvolnit přijetím této myšlenky. Celý proces probíhá v následujících krocích:

 1. Identifikace myšlenky, která mi vadí
 2. Nalezení okamžiku, kdy jsem si k této myšlence asociativně přidal nepříjemný pocit
 3. Přijetí myšlenky
Praktický příklad

Opět se nacházíme na firemním večírku, kde se nám kolega bezostyšně přede všemi posmívá. Se situací se můžeme vypořádat přímo na večírku, nebo pak v klidu doma zpětně, záleží na tom, jak moc jsem už v dané metoda zběhlý.

 1. Identifikuji myšlenku, která mi vadí. Například „posmívá se mi“.
 2. Vzpomenu si, kdy úplně poprvé se mi někdo v životě posmíval. Vybavím si třetí třídu, stojím před tabulí, a zapomněl jsem slova básničky. Děti se mi posmívají, a mně se do tváří hrne červeň. Je to úplně stejný pocit, jaký zažívám teď na večírku.
 3. Přijmu tuto myšlenku.

 „Přijímám, že … (to, co ti vadí).“ Např. přijímám, že se mi posmívají.

Jak probíhá přijímání

Takto probíhá přijímání v ústní podobě. Více o této metodě si můžeš přečíst v knize: Metoda RUŠ – já to mám jinak. Přečetla jsem za posledních deset let hodně knih o osobním rozvoji, ale tato kniha pro mě osobně znamenala změnu o 1000% nahoru.

Přijímat je možné nejen v ústní podobě, ale taky v písemné.

Písemnou formu přijetí popisuje například mnich Dandapani. Techniku nazývá Vasana Daha Tantra a funguje následovně: vezmeš si kousek papíru, napíšeš na ni svoji negativní zkušenost, a následně papír zmačkáš a spálíš. Smyslem je přesunou svoji emoci z mysli na papír a následně se této emoce během pálení zcela zbavit.

Ve videu pokládá Dandapani zajímavou otázku- proč je potřeba se s nepříjemnými zkušenostmi vypořádat, když se říká, že čas všechny rány zahojí?

Dandapani zdůrazňuje, že čas rány nehojí. Se špatnými zkušenostmi je potřeba se skutečně aktivně vypořádat. Už nemůžeme změnit zkušenost, kterou jsme si prošli, ale můžeme změnit emoci, kterou máme k této zkušenosti (a myšlenkám, které jsme v dané chvíli měli), asociativně připojenou.

3. Kombinace obou metod

jak funguje mysl

Poslední metodou práce s myslí, která kombinuje odstranění myšlenky i změnu asociací, a způsobem, jak jít v životě dál, je meditace. Podstatou meditace je dostat se na nízké hladiny mozkových vln a vstoupit do svého podvědomí. Tam pak dochází k přerušení a přetváření podvědomých asociací, myšlenkových vzorců a vzorců chování, které jsme si za život vytvořili.

Pokud bys chtěl tuto metodu vyzkoušet, čtyřtýdenní program k vybudování nové neurální sítě je detailně popsán v knize Zbavte se zvyku být sami sebou, o které jsem již mluvila v článku: Jak funguje mysl: vědecké vysvětlení.

V prvním týdnu probíhá pouze nácvik meditace, protože většina z nás se musí nejprve naučit správně meditovat a dostat se do stavu nižším mozkových vln, kde poté probíhá práce s neurální sítí. Dalšími kroky v procesu je rozpoznání problémových návyků a vzorců chování, jejich přijetí a odevzdání se. V dalších týdnech následují kroky přesměrování, tvoření a nácviku.

Moje zkušenosti

Pokud bych měla jednotlivé metody srovnat, já osobně jsem největší zastánce ústního přijímání. Sice nějakou chvíli trvá, než se člověk tuto metodu na sobě naučí efektivně používat, ale je to investice– metodu už pak může používat celý život a na všechny oblasti svého života. Souhlasím s tím, že písemná forma je také účinná, ale připadá mi mnohem rychlejší opakovat nahlas, než to psát na papír.

S metodou meditace mám osobně nejmenší zkušenosti. Trvá několik týdnů, než člověk svou mysl vůbec vytrénuje, aby se dokázal dostat do nižších mozkových vln a tam se sebou pracovat. Někteří lidé však s touto metodou slaví úspěch a každému vyhovuje něco jiného. Proto, pokud tě tato metoda láká, klidně ji vyzkoušej, a budu moc ráda, když mi pak dáš vědět, jaké s ní máš zkušenosti.

Afirmace a pozitivní myšlení jsou báječné v tom, že jsou jednoduché na použití, ale pokud jsou negativní programy hodně silné, vyžaduje hodně sebekontroly a sebereflexe, abys je ovládl a uchoval si pozitivní nastavení. Pokud je neovládneš a nepotlačíš, budou negativní programy uvnitř tebe stále pracovat.

Nahlas tak můžeš říkat, že jsi bohatý, ale uvnitř se budeš cítit pořád chudě. A za takové situace nebude pozitivní myšlení ani afirmace nikdy skutečně účinkovat. Já osobně proto kombinuji metodu přijetí a afirmace s pozitivním myšlením.

Shrnutí: Jak jít v životě dál?

Vypořádej se jednou pro vždy se svými programy jednou z následujících metod:

 • pozitivní myšlení
 • afirmace
 • přijetí
 • meditace

Důležitým výchozím bodem před změnou svého myšlení je také správně nastavený záměr. Ten bude ovlivňovat to, jak úspěšně se nám bude dařit s myslí pracovat, a jakým směrem se budeme v životě dále vyvíjet. O tom, jak si svůj záměr správně nastavit, se dočteš již v příštím článku.
Please, help me grow this blog <3

You might also enjoy:

Leave A Comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *